Duurzaamheid

Een klimaatbeleid waarmee we vooruit kunnen.

CO2-MANAGEMENT

Met dit deel van de Afezo website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen Aannemingsmij. Afezo B.V. (onderdeel van Fens Beheer B.V.) op het gebied van CO2-beleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wat wij doen aan duurzaamheid

Afezo heeft als beleid om persoonlijk letsel, materiële- en milieu schade te voorkomen. Verliezen door ongevallen en milieu-incidenten kunnen worden beheerst door goed management en acute en actieve betrokkenheid van allen, zowel leidinggevende als van de medewerkers.

 

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn nauw verweven met onderdelen als instructie, overleg en toezicht, welke dan ook primair in onze bedrijfsvoering zijn opgenomen.

 

Door dit in woord en daad uit te dragen en feedback van de opgedane ervaring, streven wij naar een voortdurende verbetering van het KAM beleid. Verbetering, enerzijds behouden van het VCA-, ISO9001 en BRL7000 certificaat, en anderzijds door het formuleren van verbeterdoelen in onze actieplannen en het in de praktijk realiseren en verbeteren hiervan.

 

Om dit te kunnen koppelen aan het maatschappelijk verantwoordt ondernemen hebben wij besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint hebben wij onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

 

Afezo (Fens Beheer B.V.) zal jaarlijks haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Buiten deze pagina is er op website van de SKAO een pagina voor Fens Beheer B.V. beschikbaar met aanvullende informatie.

 

Het niveau waarop Afezo omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5. Middels onderstaande link kunt u een kopie van ons certificaat downloaden.

 

CO2-Bewust Certificaat, niveau 5

A. INZICHT

Fens Beheer B.V. heeft haar eigen energieverbruik in samenwerking met DHV omgerekend naar CO2-emissies.

 

 

B. REDUCTIE

Fens Beheer B.V. communiceert intern en extern over haar CO2-footprint en reductie doelstelling(en).

 

 

C. COMMUNICATIE

Fens Beheer B.V. communiceert zich publiekelijk over zijn energie reductiebeleid.

 

D. PARTICIPATIE

Fens Beheer B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten.

 

 

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
Wilt u reageren op onze CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier en richt deze aan het bedrijfsbureau.

Duurzaamheid in beeld

Afezo investeert actief in hybride en elektrische machines. Zo werd de eerste hybride rupskraan van Nederland bij ons geleverd. Zie hier een artikel waarin Afezo geïnterviewd wordt door het zakelijk platform Kijk op Noord Holland op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie?

Wilt u reageren op onze CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen? Neem contact met ons op.

Sandra Kleef
KAM coördinator

Waar ben je naar op zoek?